SVARBI INFORMACIJA

Kam naudosime Jūsų duomenis

Jūsų registracijos anketoje ir, jeigu yra, pridedamuose dokumentuose (gyvenimo aprašyme / CV, motyvaciniame laiške ir kt.) bei atrankos metu pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarkysime tam, kad užregistruotume Jus į atranką ir kad įvertintume Jūsų kandidatūrą bei teiktume Jums pasiūlymus į darbo vietas. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso parinkti suinteresuotus, kvalifikuotus  ir tinkamus darbuotojus ir praktikantus.

Vertindami Jūsų kandidatūros tinkamumą galime kreiptis į Jūsų mokymo įstaigą ar (ir) buvusius darbdavius pasiteirauti apie Jūsų kvalifikaciją, gebėjimus ar dalykines savybes.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra  UAB Hekon, kodas 111793219, Gedimino pr. 16, Vilnius, tel. Nr. +370 52666200,  el. paštas h5209@accor.com

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti  el. paštu: data.privacy@accor.com arba  pl.gdpr@accor.com

Kas galės peržiūrėti Jūsų informaciją?

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už personalo atranką ir įdarbinimą, taip pat tų padalinių vadovai, kuriuose vykdoma darbuotojų ir (ar) praktikantų atranka.

Mūsų IT skyrius, taip pat mums IT paslaugas teikiančios įmonės, prižiūrėdami ir užtikrindami svetainės ir kompiuterinės programinės įrangos veikimą gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek tai būtina programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti.

Orbis S.A. Personalo padalinio darbuotojai gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tik tiek, kiek tai būtina vykdyti atranką.

Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Atrankos duomenis saugosime 6 (šešis) mėnesius nuo atrankos dienos.

Jeigu darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi būsimoms atrankoms 2 (Du) metus nuo duomenų gavimo datos.

Kokias teises Jūs turite?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu h5209-gl@accor.com arba HA1J1-GM@accor.com. Šiais el. pašto adresais taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų toliau tvarkomi personalo atrankos tikslais, įskaitant duomenų saugojimą būsimoms atrankoms, ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis, pateikdami mums prašymą elektroninio pašto adresu: h5209-gl@accor.com arba HA1J1-GM@accor.com

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.“

Kaip naudosime informaciją apie Jus

Jūsų pateikiamus duomenis laikysime konfidencialiais. Jūsų duomenys reikalingi tam, kad užregistruotume Jus į atranką, įvertintume Jūsų kandidatūrą ir pateiktume Jums pasiūlymą į darbo vietas. Daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų teises rasite paspaudę šią nuorodą.“

Prašome patvirtinti, kad su informacija susipažinote